Giỏ hàng

Xóa STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền
Xóa mặt hàng này ra khỏi giỏ hàng1SINH NHẬT BÉ YÊU 1,000,000 VND1,000,000 VND
Tổng tiền: 1,000,000 VND

Tiếp tục mua hàng Thanh toán